ادبی(شعر) - ترتیل سی جزئ قرآن

لینک قرائت 30 جزء قران کریم:

جزء شانزدهم قرآن

جزء اول قرآن

جزء هفدهم قرآن

جزء دوم قرآن

جزء هجدهم قرآن

جزء سوم قرآن

جزء نوزدهم قرآن

جزء چهارم قرآن

جزء بيستم قرآن

جزء پنجم قرآن

جزء بيست و يکم قرآن

جزء ششم قرآن

جزء بيست و دوم قرآن

جزء هفتم قرآن

جزء بيست و سوم قرآن

جزء هشتم قرآن

جزء بيست و چهارم قرآن

جزء نهم قرآن

جزء بيست و پنجم قرآن

جزء دهم قرآن

جزء بيست و ششم قرآن

جزء يازدهم قرآن

جزء بيست و هفتم قرآن

جزء دوازدهم قرآن

جزء بيست و هشتم قرآن

جزء سيزدهم قرآن

جزء بيست و نهم قرآن

جزء چهاردهم قرآن

جزء سي ام قرآن

جزء پانزدهم قرآن

 

قاری: شیخ محمد صدیق منشاوی
 

جزء اجرا
جزء اول
جزء دوم
جزء سوم
جزء چهارم
جزء پنجم
جزء ششم
جزء هفتم
جزء هشتم
جزء نهم
جزء دهم
جزء يازدهم
جزء دوازدهم
جزء سيزدهم
جزء چهاردهم
جزء پانزدهم
جزء شانزدهم
جزء هفدهم
جزء هجدهم
جزء نوزدهم
جزء بيستم
جزء بيست و يكم
جزء بيست و دوم
جزء بيست و سوم
جزء بيست‌ و چهارم
جزء بيست و پنجم
جزء بيست و ششم
جزء بيست و هفتم
جزء بيست و هشتم
جزء بيست و نهم
جزء سى ام
 
 

+ نوشته شده در  ۸۵/۰۷/۰۲ساعت ۱۰ قبل از ظهر  توسط احمد جلالی پندری  | 

Powered by WebGozar